თბილისის საქალაქო სასამართლო, გენერატორის მონტაჟი
2019 წლის 22 ოქტომბერს შპს ქსელმშენსა და ქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებული გენერატორის დემონტაჟის, ახალი გენერატორის მონტაჟისა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

სატენდერო ნომერი: NAT190017076

ქსელმშენი

13 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე