მუსიკისა და დრამის თეატრი, სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა
2019 წლის 22 ოქტომბერს შპს ქსელმშენსა და თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდა ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი 127–ში მდებარე მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის ქალაქის ტიპის სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა.

სატენდერო ნომერი: NAT190020590

ქსელმშენი

13 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე