შესრულებული პროექტები
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
2018 წლის აპრილის თვეში თბილისის სატრანსპორტი კომპანიის დაკვეთით შპს ქსელმშენმა განახორციელა ქვესადგურ შ-6-ში ვაკუუმური ტიპის ამომრთველების დანერგვის მომსახურება.

სატენდერო ნომერი: MEP170000080
ბეჭდვა