მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

პროდუქცია
24 აპრილი 2017
კომპანია ქსელმშენი მჭიდროდ თანამშრომლობს ევროპულ, უკრაინულ, რუსულ, ჩინურ და თურქულ ელექტრო მოწყობილობების წამყვან მწარმოებელ ქარხნებთან. ეს თანამშრომლობა განაპირობებს, რომ შემოთავაზებული პროდუქცია არის გარანტირებული ხარისხის და ხარისხთან
შესაბამისი ღირებულების. ასევე ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქციის გარდა შეგვიძლია დამკვეთის სურვილისამებრ ნებისმიერი მონაცემის ელექტრო მოწყობილობების შეკვეთა და მიწოდება მაქსიმალურად მცირე დროში.

 


ძალოვანი ტრანსფორმატორები ТМГ (ყველა სიმძლავრის)
ვაკუუმური ამომრთველები VD-4, VS-1
საჰაერო გამთიშველები
დატვირთვის ამომრთველები
მ/ძ გამთიშველები
მ/ძ დენის და ძაბვის ტრანსფორმატორები
რელე rest-02
მ/ძ იზოლატორები

ქსელმშენი

10 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე