მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
 
შპს "ქსელმშენი"  2008 წლიდან მოღვაწეობს ელექტრო-ენერგეტიკულ სფეროში. კომპანია აწარმოებს დაბალი და მაღალი ძაბვის დანადგარებსა და მოწყობილობებს.

ქსელმშენი

15 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე