მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

პროდუქცია

პროდუქცია
მაღალი ძაბვა

  • 6-10კვ. ძაბვის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები
  • 6-10კვ. ძაბვის გამანაწილებელი უჯრედები
  • 6-10კვ. ვაკუმური ამომრთველები
  • 6-10კვ. გამთიშველები
  • 6-10კვ. გადაძაბვის შემზღუდველები
  • 6-10კვ. იზოლატორები
  • 6-10კვ. აღრიცხვის კვანძები
  • 6-10კვ. ძალოვანი ზეთიანი ტრანსფორმატორები 25- 6000 კვა
  • 6-10კვ. ძალოვანი მშრალი ტიპის ტრანსფორმატორები 25- 6000 კვა
  • 6-10 კვ. მცველები

დაბალი ძაბვა

0,4 კვ. გამანაწილებელი უჯრედები
0,4 კვ. ავტომატური მოწყობილობები
0,4 კვ. გამთიშველები
0,4 კვ. მართვის ფარები
0,4 კვ. მცველები
0,4 კვ. იზოლატორები
0,4 კვ. აღრიცხვის კვანძები

ქსელმშენი

13 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე