მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

ჩვენ შესახებ
19 ივლისი 2016
 
შპს "ქსელმშენი"  2008 წლიდან მოღვაწეობს ელექტრო-ენერგეტიკულ სფეროში. კომპანია აწარმოებს დაბალი და მაღალი ძაბვის დანადგარებსა და მოწყობილობებს. თითოეული მიმართულებით ჯგუფს გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, დასაქმებული ჰყავს მაღალკვალიფიციური, პასუხიმგებლობის მქონე კადრები რაც განსაზღვრავს კომპანიის იმიჯსა და სანდოობას.

აღნიშნულ  სფეროში მნიშვნელოვანია დამკვეთის და შემსრულებლის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ვინაიდან წესების დაუცველობის უმნიშვნელო დეტალს შეიძლება მოჰყვეს გამოუსწორებელი შეცდომა.

შპს "ქსელმშენს" სრულად გააზრებული აქვს აღნიშნული პრობლემა და იღებს პასუხისმგებლობას სათანადო მომსახურებაზე.

კომპანია "ქსელმშენი"-ს ჯგუფი მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესშია. ყოველდღიურად  იღებს გამოცდილებას და ცდილობს გადავიდეს  მსოფლიო პრაქტიკაში აპრობირებულ ურთიერთობების ფორმატზე, სადაც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის არსებობს გააზრებული უფლება-მოვალეობანი.

შპს "ქსელმშენი" მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სახის ტენდერებში და ხშირ შემთხვევაში აღწევს წარმატებას.

2019 წელს, შპს "ქსელმშენის" დირექტორი დავით ბეგოიძე გახდა სს "თელასის" აქციონერი.

alt

ჯილდოები:

altalt

alt
altaltalt


2019 წლიდან ც. დადიანის 63-ში ფუნქციონირებს შპს ქსელმშენის ელექტრო-ენერგეტიკული მოწყობილობების მაღაზია ენერგოჰაბი, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს დაბალი და მაღალი ძაბვის დანადგარებსა და მოწყობილობებს.

ჩვენი მიზანია შევთავაზოთ მყიდველს მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული   უმაღლესი ხარისხის ნაწარმი, საუკეთესო ფასები და მუდმივად განახლებადი პროდუქცია.

ქსელმშენი

15 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე