მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

ჩვენ შესახებ
შპს "ქსელმშენი"  2008 წლიდან მოღვაწეობს ელექტრო-ენერგეტიკულ სფეროში. კომპანია აწარმოებს დაბალი და მაღალი ძაბვის დანადგარებსა და მოწყობილობებს. თითოეული მიმართულებით ჯგუფს გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, დასაქმებული ჰყავს მაღალკვალიფიციური, პასუხიმგებლობის მქონე კადრები რაც განსაზღვრავს კომპანიის იმიჯსა და სანდოობას.
აღნიშნულ  სფეროში მნიშვნელოვანია დამკვეთის და შემსრულებლის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ვინაიდან წესების დაუცველობის უმნიშვნელო დეტალს შეიძლება მოჰყვეს გამოუსწორებელი შეცდომა.
შპს "ქსელმშენს" სრულად გააზრებული აქვს აღნიშნული პრობლემა და იღებს პასუხისმგებლობას სათანადო მომსახურებაზე.
კომპანია "ქსელმშენი"-ს ჯგუფი მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესშია. ყოველდღიურად  იღებს გამოცდილებას და ცდილობს გადავიდეს  მსოფლიო პრაქტიკაში აპრობირებულ ურთიერთობების ფორმატზე, სადაც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის არსებობს გააზრებული უფლება-მოვალეობანი.
შპს "ქსელმშენი" მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სახის ტენდერებში და ხშირ შემთხვევაში აღწევს წარმატებას.

საკონტაქტო ინფორმაცია

იურიდიული მის: თბილისი, კურნატოვის შეს. N3 ფაქტობრივი მის: წურწუმიას N12
(+995) 32 254 8187
(+995) 577 31 61 00
www.kselmsheni.ge

ქსელმშენი

10 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე