მუდმივად დახვეწისა და სიახლის ძიების პროცესში

წარმოება
ქსელმშენის მთავარი მიმართულება პროდუქციის წარმოების პროცესია, რომელიც უტოლდება უკრაინულ, რუსულ და რეგიონის სხვა წამყვანი ენერგოკომპანიების ხარისხს.
კომპანია აწარმოებს და ამონტაჟებს შემდეგი სახის პროდუქტს:
1. 6-10 კვ ძაბვის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურები (КТПМ, КТПС,КТПК КТПГ,КТПГС,КТПБ).
2. 6-10 კვ ძაბვის შიდა და გარე დაყენების გამანაწილებელი უჯრედები (КСО -200 და 300 სერიის; КРУН-ის და ЯКНО-ს ტიპის ).
3. 0,4 კვ ძაბვის გამანაწილებელი კარადები და ფარები (ЩО-70; ЩО-90 სერიის ).
4. 0,4 კვ ძაბვის რეაქტიული ენერგიის საკომპენსაციო ავტომატური მოწყობილობები(საკონდესატორო დანადგარები)
5. 0,4; 6; 10 კვ რკინა და ბეტონის საყრდენი ბოძები.
ხარისხიანი, ახალი და კომფორტული მომსახურების მისაღებად დამკვეთი უნდა იყოს ინფორმირებული მიღებული მომსახურების და პროდუქციის შესახებ, ამიტომაც ქსელმშენის ჯგუფის დამკვეთთან ურთიერთობა იყოფა რამდენიმე ეტაპად:

I ეტაპი: ქსელმშენის ჯგუფი მაქსიმალურად ზუსტად ითხოვს ონფორმაციას, მისაწოდებელი პროდუქციის ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ. ეხმარება დამკვეთს შეარჩიოს მისთვის ოპტიმალური ვარიანტი.
II ეტაპი: კომპანია დამკვეთს აწოდებს ინფორმაციას ფასის, დამზადების ვადის, საგარანტიო პერიოდის და სხვა დეტალებზე.
III ეტაპი: ფორმდება ხელშეკრულება და დამკვეთი იღებს ზუსტად იმ ხარისხის პროდუქტს რაზეც წინასწარ იყო შეთანხმება.
კომპანია ქსელმშენი მზადაა კონსულტაცია გაუწიოს, ტექნიკური დახმარება აღმოუჩინოს და გრძელვადიანად ითანამშრომლოს ყველაზე კრიტიკულ დამკვეთთანაც კი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

იურიდიული მის: თბილისი, კურნატოვის შეს. N3 ფაქტობრივი მის: წურწუმიას N12
(+995) 32 254 8187
(+995) 577 31 61 00
www.kselmsheni.ge

ქსელმშენი

10 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე