შპს საქართველოს მელიორაცია
2019 წლის 2 დეკემბერს შპს ქსელმშენსა და შპს საქართველოს მელიორაციას გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდა სოფელ ძველ ანაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომომარაგების სამუშაოები.
 
სატენდერო ნომერი: NAT190020644

ქსელმშენი

13 წლიანი გამოცდილება ქართულ ბაზარზე